PINGSTFÖRSAMLINGEN

HÄLLEVADSHOLM

Församlingens missionsverksamhet

- New Delhi, Indien. År 2007 var församlingen med och sände ut Jonny Martinsson som PMU-praktikant till New Delhi. Han arbetade för organisationen "The Full Gospel Trust of India" och fick vara verksam i kyrkan, slummen, skolor med mera.

- Bangalore, Indien. År 1976 beslutade församlingen att stödja missionssattsningen som Ewy och Egon Ivarsson startade i Bangalore. Församlingen är med och stödjer arbetet än idag.

- Wondo, Etiopien. I november 1988 sände församlingen ut Carina Olsson till Wondo, där hon tjänade som sjuksköterska. Arbetet fortsatte tills december 1990.

- Pinga, Kongo. I oktober 1959 togs beslutet om delunderhåll till Kongomissionärerna Ingrid och Birger Tångström. Arbetet var stationerat i Pinga, där det var mycket oroligt. Underhållet upphörde 1974. Tångströms arbete fortsatte med egna medel och kontakten med församlingen hölls i flera år.

Dagens Bibelord:

 

Pingstförsamlingen Hällevadsholm   |   pingsthallevadsholm@crossnet.se   |   Tel: 0524-505 50   |   PG 178417-2