PINGSTFÖRSAMLINGEN

HÄLLEVADSHOLM

Vår Tro

- Vi tror på Fadern, Sonen och den helige Ande. Vi tror att Bibeln är Guds ord, nerskriven av människor som varit inspirerade av Gud och ledda av den helige Ande.

 (2 Pet 1:20-21)  

- Vi tror att Gud sände sin Son, född av jungfru Maria, för att frälsa (rädda) oss, att Jesus gav sitt liv på Golgata för oss och att han uppstod på tredje dagen. Vi tror att han lever idag och att Jesus skall komma tillbaka för att hämta alla som tror på honom. Genom tron på Jesus Kristus har vi evigt liv.

 (Joh 3:16-17, Ef 2:8, Joh 14:1-3)  

- Vi tror att vi är födda av den helige Ande, in i Jesus Kristus. Den helige Ande är också en hjälpare och vägledare, som ger kraft i livet.

 (Joh 3:5, Joel 2:28-29, Joh 14:16-17a, 26, Rom 15:13  

- Vi praktiserar troendedop, för vi tror att var och en själv skall bestämma när den vill bli döpt till Jesus Kristus. Jesus har sagt att vi skall döpa människor.

 (Rom 6:3-5)  

Dop

Detta har fastställts som "Vår tro" i församlingsmötet den 8 juni 2008

Dagens Bibelord:

Pingstförsamlingen Hällevadsholm   |   pingsthallevadsholm@crossnet.se   |   Tel: 0524-505 50   |   PG 178417-2